ΤΟ MBA ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ LRN (UK)

Τα προσόντα LRN που προσφέρονται από το MBA περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται) στα ακόλουθα:

Παράθεση Τροφίμων και Ποτών, Επίπεδο 1 & 2 (πιστοποιητικό)
Εποπτεία Τμήματος Τροφίμων και Ποτών, Επίπεδο 3 (δίπλωμα).
Bartending, Επίπεδο 1 & 2 (πιστοποιητικό).
Υπηρεσία Οροφοκομίας, Επίπεδο 1 & 2 (πιστοποιητικό)
Εποπτεία Τμήματος Οροφοκομίας,, Επίπεδο 3 (δίπλωμα).
Υπηρεσία Υποδοχής, Επίπεδο 1 & 2 (πιστοποιητικό)
Εποπτεία Τμήματος Υποδοχής, Επίπεδο 3 (δίπλωμα)

Το Learning Resource Network (LRN) είναι ένας οργανισμός με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που δημιουργεί και πιστοποιεί προσόντα για εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανεξάρτητους παρόχους εκπαίδευσης και εργοδότες.

Το LRN αναγνωρίζεται για το χαρτοφυλάκιο διεθνών επαγγελματικών προσόντων του για όσους επιθυμούν να αποδείξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες με σκοπό την επαγγελματική ή προσωπική τους ανάπτυξη. Τα προσόντα αυτά αναγνωρίζονται διεθνώς ως αποδεικτικά στοιχεία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους επαγγελματικούς φορείς και τις κυβερνήσεις.
Το LRN προσφέρει στους πελάτες του προγράμματα πιστοποίησης που είναι κατανοητά, οικονομικά αποδοτικά και φιλικά προς τον χρήστη.
Με την παγκόσμια ανάπτυξη του LRN, το MBA μπορεί τώρα να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των επιχειρήσεων, με στόχο την συνεχόμενη διεύρυνση και εμπλουτισμό τους.

Για τη δημιουργία των προσόντων κατάρτισης, η ομάδα του έργου βασίστηκε στην τεχνογνωσία και την εμπειρία των ακαδημαϊκών, στην εμπειρία των επαγγελματιών που εργάζονται στις σχετικές βιομηχανίες και σε συναδέλφους με πλούσια πρακτική εμπειρία και γνώση των συστημάτων της επικύρωσης, επαλήθευσης, παράδοσης και αξιολόγησης.
Η πλειοψηφία αυτών των προγραμμάτων που προσφέρονται δεν είναι μόνο πιστοποιημένα, αξιολογημένα και εγκεκριμένα από το Learning Recourse Network UK, αλλά επιχορηγούνται και από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΑνΑΔ).